Papreni sprejevi za zaštitu od medvjeda i drugih životinja - Maksimalna udaljenost - 6 m